BELEIDSPLAN

Stichting Jeroen Unlimited

1.     Inleiding

“Jeroen Unlimited” is ontstaan vanuit de gehandicapte sportbeoefening van Jeroen Kampschreur. Hij geeft zelf aan in interviews:  “Het maakt niet uit wat je hebt of wat je mankeert… je kunt altijd sporten”.  En wellicht wel uitblinken in die sport en dat gaan beoefenen.   Jeroen Kampschreur blinkt uit in vrijwel elke sport die hij oppakt!  Of het nu zitskiën is, rolstoelbasketbal of wake boarden. Hij heeft de discipline in no-time onder de knie en verbaast iedereen met zijn topprestaties.

Dit sporten is echter kostbaar en vraagt daarnaast ook heel veel tijd en medewerking van diverse instanties, van zijn familie en omgeving.  Om dit soort sporters hierbij te helpen, is de Stichting Jeroen Unlimited opgericht.  Met deze Stichting helpen wij hen om hun sportprestaties waar te maken!

Bestuur Stichting Jeroen Unlimited

 • R.J.W. Kampschreur
 • E.P. Kampschreur
 • A.C.G. Gordijn

2.     Het doel van de instelling

 • Missie/doel:
  De Stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de topsport voor gehandicapten in breedte-, wedstrijd- en paralympisch verband. Zij tracht dit te bereiken door  het al dan niet financieel stimuleren, ondersteunen en begeleiden van paralympische wedstrijden, gehandicapten (jeugd) kampen, gehandicapten breedte en wedstrijdsport, en sportrevalidatiecentra, en het financieren van materiaal ten behoeve van de gehandicaptensport.
 • Beschrijving van doelgroep/thema/regio op dit moment:
  Met tenminste één sporter, Jeroen Kampschreur naar de 2018 Winter Paralympics in 2018 te gaan met het onderdeel zitskiën en hierbij ten minste 1x medaille te halen op de verschillende onderdelen. En soortgelijke sporters onderweg naar hun prestaties op dit nivo te ondersteunen.
 • Uitgangspunten en kernbeginselen:
  – Jeroen naar Para-Olympische Spelen in 2018 in Pyeongchang, South Korea,
  – Ondersteuning van soortgelijke sporters die binnen de doelstelling vallen indien mogelijk en indien van toepassing.
  – Promoten van deze sportprestaties en mogelijkheden
  – De stichting heeft niet ten doel: het maken van winst
 • Strategie en realisatie van het doel

3. Werkzaamheden van de instelling

Sponsorwerving bij familie en vrienden
Sponsorwerving bij relaties van familie /bedrijven
Bekendheid genereren voor deze sportactiviteiten

Projecten en/of schenkingen

 • Bij leveranciers van gelieerde bedrijven acquisitie plegen
 • Bij bevriende relaties acquisitie plegen
 • Bij kennissen en vrienden acquisitie plegen
 • Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten

Iedereen is vrij om een project aan te melden ter beoordeling. Het bestuur van de Stichting beoordeeld uiteindelijk of deze beoordeling gehonoreerd wordt.  Hun mening is leidend hierin., zolang dit in lijn is met de doelstellingen van de Stichting.

 • Overzicht van toekomstige projecten2018 in Pyeongchang, South Korea, deelname aan paralympische spelen door Jeroen Kampschreur.

 

4. Organisatie-structuur

E.P. Kampschreur      (voorzitter)
R.J.W. Kampschreur (penningmeester)
A.C.G. Gordijn          (bestuurder)

Beloningsbeleid bestuur:  Er zal geen vergoeding worden verstrekt aan de bestuurders voor hun taken, dit met uitzondering van eventueel gemaakte vergaderkosten en een eventuele vergoeding voor de netto reis- en verblijfkosten die gemaakt worden voor de Stichting.

5. Financiering en schenkingsbudget

 • Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie

De Netto kosten, die niet vergoed worden oor gemeente en/of instanties,  van Jeroen Kampschreur aan zitskiën worden ingeschat op  ca.  € 10.000,-  per jaar.  Hiervoor wordt een gelijk bedrag aan sponsorinkomsten gezocht. Per saldo zal dit bedrag gelijk aflopen.

 • Bestedingsbeleid
  uitsluitend na gezamenlijke goedkeuring van ten minste 2x bestuursleden kan er geld uitgeven worden aan bestedingen.
 • Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen: 10 K
 • Kostenstructuur van de instelling: 10 K
 • De wijze waarop uw ANBI over het vermogen kan beschikken
 • Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
 • Vermogensbeheer:    uitsluitend spaarrekeningen worden gebruikt!
 • Beschrijf hoe het vermogen wordt beheerd en met welk beleid. Is er een beleggingsstatuut?   NVT…  overtollige liquiditeiten worden op reguliere spaarrekeningen gestald.
 • Statuten op deze site te vinden
 • Jaarrekening op deze site te vinden
 • Uittreksel Kamer van Koophandel op deze site te vinden
 • Huishoudelijk reglement van het bestuur   nvt

6. Vermogens-beheer

Er zal niet worden belegd in effecten, obligaties e.d.   Overtollige liquiditeiten  zullen uitsluitend op spaarrekeningen en/of deposito’s voor maximaal 6 maanden worden vastgezet.

7. Voorbeelden van bijlagen