Algemene informatie

Stichting Jeroen Unlimited
Kamer van Koophandel  61273120
RSIN 854279283

Contact info

Email:       info@jeroenunlimited.com
internet:   www.jeroenunlimited.com

Administratie:  Keer-weer 10, 2381 GC Zoeterwoude    tel: 071-5804000

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de topsport voor gehandicapten in breedte-, wedstrijd en paralympisch verband.  De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het al dan niet financieel stimuleren, ondersteunen en begeleiden van paralympische wedstrijden, gehandicapten (jeugd)kampen, gehandicapten breedte en wedstrijdsport en sportrevalidatiecentra, en het financieren van materiaal ten behoeve van de gehandicaptensport.  De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur:

E.P. Kampschreur   (voorzitter)
R.J.W. Kampschreur (penningmeester)
A.C.G. Gordijn (bestuurder)

Beloningsbeleid bestuur:  Er zal geen vergoeding worden verstrekt aan de bestuurders voor hun taken, dit met uitzondering van gemaakte vergaderkosten en een vergoeding voor de netto reis- en verblijfkosten die gemaakt worden voor de Stichting.